Obecná témata


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum
Jonáš Jonáš 3:1-4:2 Filip Mečkovský 29. 10. 2017
Díkůvzdání-Slovo-Podstata-Činy Žalmy 145 Petr Coufal 22. 10. 2017
Staršovstvo II. - povinnosti církve Pavel Mečkovský 15. 10. 2017
Staršovstvo I.-povinnosti starších, diskuse 1. list Timoteovi 3:2-7
Titovi 1:5-9
1. list Petrův 5:1-7
Skutky apoštolské 20:28-30
Petr Coufal 8. 10. 2017
Nepřeskakuj v modlitbě (Abba) Lukáš 11 Petr Coufal 27. 8. 2017
Nevzrušuj se, Bůh vládne Žalmy 37 Petr Coufal 20. 8. 2017
Příběh Lota - aneb jak uvařit žábu Pavel Mečkovský 13. 8. 2017
Zjevené tajemství Efezským 2:13-19 Petr Coufal 6. 8. 2017
Služba Pána Ježíše tělu i duši Marek 1:21-28 Petr Coufal 30. 7. 2017
Zapři sám se, vezmi svůj kříž a následuj mne Marek 8:34 Petr Coufal 23. 7. 2017
Zamyšlení nad křížem Pavel David 16. 7. 2017
Evangelium oběti - Cyril, Metoděj, Hus Židům 12:1-3 Petr Coufal 9. 7. 2017
Odevzej starosti Bohu Matouš 6 Pavel Mečkovský 2. 7. 2017
Křestní kázání - Mrtví hříchu, živí Kristu Římanům 6:1-14 Clayton Ryan 18. 6. 2017
Získávání lidí pro Krista 1. list Korintským 9:20-22 Milan Szturc 11. 6. 2017
Seslání Ducha svatého / Stánek setkávání Jóel 3 Petr Coufal 4. 6. 2017
Jochebet - matka Mojžíšova (Den matek 2017) 2. Mojžíšova 2:1-2 Petr Coufal 14. 5. 2017
Jediné přikázání se zaslíbením (modlitební úvod Den matek) Pavel Mečkovský 14. 5. 2017
Mé jho netlačí a břemeno netíží Matouš 11:28-30 Ivan Jurka 30. 4. 2017
Co pro tebe znamená Ježíšovo vzkříšení? Lukáš 24:13-24 Petr Coufal 23. 4. 2017
Ježíš byl vzkříšen-Aby byli jedno Jan 17
1. list Korintským 15:3-8
Petr Coufal 16. 4. 2017
Neděle vzkříšení 2017 - Aby byli jedno - CELÝ PROGRAM Jan 17
1. list Korintským 15
Petr Coufal 16. 4. 2017
Velkopáteční bohoslužba (Slovo) Dalimil Staněk 14. 4. 2017
Nenaplněná očekávání - Palmová neděle Jan 12:12-19 Pavel Mečkovský 9. 4. 2017
Recept na dobrou komunikaci List Jakubův Pavel Mečkovský 26. 2. 2017
Recept na opravdovou svobodu 1. list Korintským 6:12-20 Petr Coufal 19. 2. 2017
Recept na šťastné manželství 1. Mojžíšova 2:24 Pavel Mečkovský 12. 2. 2017
Recept na (bez)vadnou rodinu Izajáš 6 Petr Coufal 5. 2. 2017
Co to znamená důvěřovat Bohu? (Don Smith) 4. Mojžíšova 13 Don Smith 15. 1. 2017
Kdo zvítězí, usedne na trůn s Kristem! (Novoroční) Zjevení Janovo 3:14-22 Petr Coufal 1. 1. 2017

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist