Nedělní kázání


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Série
Úvod_k_listu_1.Timoteovi - Milost a pokoj v Kristu Ježíši 1. list Timoteovi 1:1-5 Petr Coufal 16.02.2020 1. Timoteovi
Jozue 7k příběh Akána - hřích a svatost Jozue 7:1-26 Pavel Mečkovský 02.02.2020 nedělní kázání
Nestát na cestě hříšných Žalm 1 Žalmy 1:1-6 Clayton Ryan 26.01.2020 nedělní kázání
Ztišení před Bohem a důvěra Bohu Žalmy 139:1-24 Petr Coufal 19.01.2020 nedělní kázání
Sebeklam List Jakubův 1:22
List Jakubův 1:26
Galatským 6:3
Galatským 6:7
1. list Korintským 3:18-19
1. list Korintským 5:33
Druhý list Korintským 5:10
Přísloví 3:5-7
Žalmy 1:1-2
PPT
Pavel Mečkovský 12.01.2020 nedělní kázání
Bázeň před Hospodinem Žalmy 34 Petr Coufal 05.01.2020 nedělní kázání
Co Ježíš řekl, že musí Lukáš 2:49 Petr Coufal 29.12.2019 nedělní kázání
"Znepokojené vánoce" Matouš 1:18-21
Matouš 2:1-11
Petr Coufal 15.12.2019 nedělní kázání
Responding to Truth - The Shepherds Lukáš 2:1-20 Clayton Ryan 15.12.2019 Christmas / Advent
Dívka z Nazareta - Marie Lukáš 1:1-80 Pavel Mečkovský 08.12.2019 nedělní kázání
Světlo o vánocích - zamyšlení Jan 1:1-9 Petr Čecháček 01.12.2019 nedělní kázání
Co Ježíš nikdy neřekl - se mnou nezažiješ těžké dny - 4 část Jan 16:20-17:26 Petr Coufal 01.12.2019 Témata
Co Ježíš nikdy neřekl - 3 část Lukáš 23 Pavel Mečkovský 24.11.2019 Témata
Zakořenění v Kristu a díkůvzdání Koloským 2:6-7 Jason Holm 10.11.2019 nedělní kázání
Co Ježíš nikdy neřekl - 2 část Jan 8:2-59 Petr Coufal 03.11.2019 Témata
Co Ježíš nikdy neřekl - 1 část Matouš 9:9-14 Petr Coufal 27.10.2019 Témata
Jak se vyrovnávat s těžkostmi, které přicházejí do našeho života 1. Mojžíšova 3
Matouš 4
Jan 8:44
1. list Petrův 5:8
Don Smith 13.10.2019 nedělní kázání
Zdravá mysl 4 - Důvěřovat Bohu Filipským 4:4-9 Clayton Ryan 06.10.2019 Témata
Zdravá mysl 3. - Vnímání věcí Božíma očima Filipským 1:12-13 Petr Coufal 29.09.2019 Témata
Zdravá mysl 2. - Proměna mysli - jak na to Filipským 4:8 Pavel Mečkovský 22.09.2019 Témata
Zdravá mysl 1. - Proměna mysli Druhý list Korintským 10:3-5 Petr Coufal 15.09.2019 Témata
Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu Jozue 24:15 Petr Coufal 08.09.2019 Jozue
O modlitbě Efezským 6:18-20 Petr Coufal 01.09.2019 Efezským
Očekávání na Hospodina Izajáš 40:26-31 Pavel Mečkovský 25.08.2019 Témata
Důvěřovat Bohu Daniel 6 Clayton Ryan 18.08.2019 Témata
Jak vítězit nad ďáblovými nástrahami Efezským 6:10-12 Petr Coufal 11.08.2019 Efezským
Obuj si boty Efezským 6:15 Matthew Lunders 04.08.2019 Efezským
Ženy, muži, děti, otcové, otroci, páni Efezským 5:22-6:9 Clayton Ryan 21.07.2019 Efezským
Lekce z vězení 1. Mojžíšova 39-40 Pavel Mečkovský 07.07.2019 Témata
Sedm kroků k efektivnímu duchovnímu životu Efezským 5:1-20 Petr Coufal 30.06.2019 Efezským

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist