Obecná témata


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum
Co Ježíš nikdy neřekl - se mnou nezažiješ těžké dny - 4 část Jan 16:20-17:26 Petr Coufal 01.12.2019
Co Ježíš nikdy neřekl - 3 část Lukáš 23 Pavel Mečkovský 24.11.2019
Co Ježíš nikdy neřekl - 2 část Jan 8:2-59 Petr Coufal 03.11.2019
Co Ježíš nikdy neřekl - 1 část Matouš 9:9-14 Petr Coufal 27.10.2019
Zdravá mysl 4 - Důvěřovat Bohu Filipským 4:4-9 Clayton Ryan 06.10.2019
Zdravá mysl 3. - Vnímání věcí Božíma očima Filipským 1:12-13 Petr Coufal 29.09.2019
Zdravá mysl 2. - Proměna mysli - jak na to Filipským 4:8 Pavel Mečkovský 22.09.2019
Zdravá mysl 1. - Proměna mysli Druhý list Korintským 10:3-5 Petr Coufal 15.09.2019
Očekávání na Hospodina Izajáš 40:26-31 Pavel Mečkovský 25.08.2019
Důvěřovat Bohu Daniel 6 Clayton Ryan 18.08.2019
Lekce z vězení 1. Mojžíšova 39-40 Pavel Mečkovský 07.07.2019
Milost v životě křesťana v současnosti Jan 1:16 Petr Coufal 05.05.2019
Touha po Boží přítomnosti Izajáš 55:1-3 Vladimír Pípal 28.04.2019
Neděle vzkříšení - Nové ráno Lukáš 24:1-9 Petr Coufal 21.04.2019
Nenaplněná očekávání, aneb proč následuješ Krista Jan 12:12-19 Pavel Mečkovský 14.04.2019
Poselství před-velikonočního období 1. list Petrův 2:1-9 Petr Coufal 07.04.2019
Role muže a ženy v manželství Pavel Mečkovský 24.02.2019
Záblesky, kdy vnímáme, že Ježíš je s námi (úvod k modlitbám) Lukáš 24:13 Pavel Mečkovský 03.02.2019
Boha se boj a jeho přikázání zachovávej Kazatel 12:13
Žalmy 119
Petr Coufal 06.01.2019
Stůjte pevně v Pánu Filipským 4:1-7 Petr Coufal 30.12.2018
Křestní kázání - přiznání a vyznání Koloským 2:12-14 Petr Coufal 25.11.2018
O vděčnosti (díkůvzdání) Koloským 3:15 Pavel Mečkovský 04.11.2018
Náš život má být chválou Ježíše Koloským 3:16-17 Clayton Keenon 23.09.2018
Poslání učedníků Matouš 28:16-20 Pavel Coufal 26.08.2018
Oltář neznámému bohu (Pavel v Athénách) Skutky apoštolské 17:22-27 Clayton Ryan 19.08.2018
Žeň je velká, ale ... Matouš 9:35-38 Petr Coufal 12.08.2018
Moudrost Pavel Mečkovský 05.08.2018
Jan Hus - kázání z Postily o hněvu Matouš 5:20-24 Petr Coufal 08.07.2018
Pýcha a pokora Lukáš 18:8-14 Pavel Mečkovský 01.07.2018
Jarní úklid v duši II. (Seslání Ducha svatého) Skutky apoštolské 2:1-4 Petr Coufal 20.05.2018

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist