Obecná témata


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum
Křestní kázání - přiznání a vyznání Koloským 2:12-14 Petr Coufal 25.11.2018
O vděčnosti (díkůvzdání) Koloským 3:15 Pavel Mečkovský 04.11.2018
Náš život má být chválou Ježíše Koloským 3:16-17 Clayton Keenon 23.09.2018
Poslání učedníků Matouš 28:16-20 Pavel Coufal 26.08.2018
Oltář neznámému bohu (Pavel v Athénách) Skutky apoštolské 17:22-27 Clayton Ryan 19.08.2018
Žeň je velká, ale ... Matouš 9:35-38 Petr Coufal 12.08.2018
Moudrost Pavel Mečkovský 05.08.2018
Jan Hus - kázání z Postily o hněvu Matouš 5:20-24 Petr Coufal 08.07.2018
Pýcha a pokora Lukáš 18:8-14 Pavel Mečkovský 01.07.2018
Jarní úklid v duši II. (Seslání Ducha svatého) Skutky apoštolské 2:1-4 Petr Coufal 20.05.2018
Jarní úklid v duši I. Žalmy 51 Petr Coufal 13.05.2018
Neděle vzkříšení 2018 Mark Brüner 01.04.2018
Velkopáteční bohoslužba 2018 Jan 3:16-17 Petr Coufal 30.03.2018
Scénka na Velký Pátek 30.03.2018
Svědectví 6 křtěnců na křtu 25.3.2018 25.03.2018
Křestní kázání - Květná neděle Matouš 28:18-20 Petr Coufal 25.03.2018
Církev jako rodina Galatským 6:1-10 Petr Coufal 25.02.2018
Jak vést rodinu Pavel Mečkovský 18.02.2018
Pojďte ke mně všichni (TeenChallege) Marek 11:28-30 Pavel Midrla 11.02.2018
Boží plán pro manželství Efezským 5
1. Mojžíšova 2
Petr Coufal 04.02.2018
Svrchovaný Bůh, dárce pokoje Izajáš 57:15-19 Petr Coufal 31.12.2017
Jonáš Jonáš 3:1-4:2 Filip Mečkovský 29.10.2017
Díkůvzdání-Slovo-Podstata-Činy Žalmy 145 Petr Coufal 22.10.2017
Staršovstvo II. - povinnosti církve Pavel Mečkovský 15.10.2017
Staršovstvo I.-povinnosti starších, diskuse 1. list Timoteovi 3:2-7
Titovi 1:5-9
1. list Petrův 5:1-7
Skutky apoštolské 20:28-30
Petr Coufal 08.10.2017
Nepřeskakuj v modlitbě (Abba) Lukáš 11 Petr Coufal 27.08.2017
Nevzrušuj se, Bůh vládne Žalmy 37 Petr Coufal 20.08.2017
Příběh Lota - aneb jak uvařit žábu Pavel Mečkovský 13.08.2017
Zjevené tajemství Efezským 2:13-19 Petr Coufal 06.08.2017
Služba Pána Ježíše tělu i duši Marek 1:21-28 Petr Coufal 30.07.2017

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist