Obecná témata


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum
Co Ježíš nikdy neřekl - 2 část Jan 8:2-59 Petr Coufal 03.11.2019
Co Ježíš nikdy neřekl - 1 část Matouš 9:9-14 Petr Coufal 27.10.2019
Zdravá mysl 4 - Důvěřovat Bohu Filipským 4:4-9 Clayton Ryan 06.10.2019
Zdravá mysl 3. - Vnímání věcí Božíma očima Filipským 1:12-13 Petr Coufal 29.09.2019
Zdravá mysl 2. - Proměna mysli - jak na to Filipským 4:8 Pavel Mečkovský 22.09.2019
Zdravá mysl 1. - Proměna mysli Druhý list Korintským 10:3-5 Petr Coufal 15.09.2019
Očekávání na Hospodina Izajáš 40:26-31 Pavel Mečkovský 25.08.2019
Důvěřovat Bohu Daniel 6 Clayton Ryan 18.08.2019
Lekce z vězení 1. Mojžíšova 39-40 Pavel Mečkovský 07.07.2019
Milost v životě křesťana v současnosti Jan 1:16 Petr Coufal 05.05.2019
Touha po Boží přítomnosti Izajáš 55:1-3 Vladimír Pípal 28.04.2019
Neděle vzkříšení - Nové ráno Lukáš 24:1-9 Petr Coufal 21.04.2019
Nenaplněná očekávání, aneb proč následuješ Krista Jan 12:12-19 Pavel Mečkovský 14.04.2019
Poselství před-velikonočního období 1. list Petrův 2:1-9 Petr Coufal 07.04.2019
Role muže a ženy v manželství Pavel Mečkovský 24.02.2019
Záblesky, kdy vnímáme, že Ježíš je s námi (úvod k modlitbám) Lukáš 24:13 Pavel Mečkovský 03.02.2019
Boha se boj a jeho přikázání zachovávej Kazatel 12:13
Žalmy 119
Petr Coufal 06.01.2019
Stůjte pevně v Pánu Filipským 4:1-7 Petr Coufal 30.12.2018
Křestní kázání - přiznání a vyznání Koloským 2:12-14 Petr Coufal 25.11.2018
O vděčnosti (díkůvzdání) Koloským 3:15 Pavel Mečkovský 04.11.2018
Náš život má být chválou Ježíše Koloským 3:16-17 Clayton Keenon 23.09.2018
Poslání učedníků Matouš 28:16-20 Pavel Coufal 26.08.2018
Oltář neznámému bohu (Pavel v Athénách) Skutky apoštolské 17:22-27 Clayton Ryan 19.08.2018
Žeň je velká, ale ... Matouš 9:35-38 Petr Coufal 12.08.2018
Moudrost Pavel Mečkovský 05.08.2018
Jan Hus - kázání z Postily o hněvu Matouš 5:20-24 Petr Coufal 08.07.2018
Pýcha a pokora Lukáš 18:8-14 Pavel Mečkovský 01.07.2018
Jarní úklid v duši II. (Seslání Ducha svatého) Skutky apoštolské 2:1-4 Petr Coufal 20.05.2018
Jarní úklid v duši I. Žalmy 51 Petr Coufal 13.05.2018
Neděle vzkříšení 2018 Mark Brüner 01.04.2018

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist