Obecná témata


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum
Záblesky, kdy vnímáme, že Ježíš je s námi (úvod k modlitbám) Lukáš 24:13 Pavel Mečkovský 03.02.2019
Boha se boj a jeho přikázání zachovávej Kazatel 12:13
Žalmy 119
Petr Coufal 06.01.2019
Stůjte pevně v Pánu Filipským 4:1-7 Petr Coufal 30.12.2018
Křestní kázání - přiznání a vyznání Koloským 2:12-14 Petr Coufal 25.11.2018
O vděčnosti (díkůvzdání) Koloským 3:15 Pavel Mečkovský 04.11.2018
Náš život má být chválou Ježíše Koloským 3:16-17 Clayton Keenon 23.09.2018
Poslání učedníků Matouš 28:16-20 Pavel Coufal 26.08.2018
Oltář neznámému bohu (Pavel v Athénách) Skutky apoštolské 17:22-27 Clayton Ryan 19.08.2018
Žeň je velká, ale ... Matouš 9:35-38 Petr Coufal 12.08.2018
Moudrost Pavel Mečkovský 05.08.2018
Jan Hus - kázání z Postily o hněvu Matouš 5:20-24 Petr Coufal 08.07.2018
Pýcha a pokora Lukáš 18:8-14 Pavel Mečkovský 01.07.2018
Jarní úklid v duši II. (Seslání Ducha svatého) Skutky apoštolské 2:1-4 Petr Coufal 20.05.2018
Jarní úklid v duši I. Žalmy 51 Petr Coufal 13.05.2018
Neděle vzkříšení 2018 Mark Brüner 01.04.2018
Velkopáteční bohoslužba 2018 Jan 3:16-17 Petr Coufal 30.03.2018
Scénka na Velký Pátek 30.03.2018
Svědectví 6 křtěnců na křtu 25.3.2018 25.03.2018
Křestní kázání - Květná neděle Matouš 28:18-20 Petr Coufal 25.03.2018
Církev jako rodina Galatským 6:1-10 Petr Coufal 25.02.2018
Jak vést rodinu Pavel Mečkovský 18.02.2018
Pojďte ke mně všichni (TeenChallege) Marek 11:28-30 Pavel Midrla 11.02.2018
Boží plán pro manželství Efezským 5
1. Mojžíšova 2
Petr Coufal 04.02.2018
Svrchovaný Bůh, dárce pokoje Izajáš 57:15-19 Petr Coufal 31.12.2017
Jonáš Jonáš 3:1-4:2 Filip Mečkovský 29.10.2017
Díkůvzdání-Slovo-Podstata-Činy Žalmy 145 Petr Coufal 22.10.2017
Staršovstvo II. - povinnosti církve Pavel Mečkovský 15.10.2017
Staršovstvo I.-povinnosti starších, diskuse 1. list Timoteovi 3:2-7
Titovi 1:5-9
1. list Petrův 5:1-7
Skutky apoštolské 20:28-30
Petr Coufal 08.10.2017
Nepřeskakuj v modlitbě (Abba) Lukáš 11 Petr Coufal 27.08.2017
Nevzrušuj se, Bůh vládne Žalmy 37 Petr Coufal 20.08.2017

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist