Nedělní kázání


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Série
1 Tesalonickým - Láska, víra, naděje 1. list Tesalonickým 1:1-3 Petr Coufal 04.09.2016 1. Tesalonickým
Pokání Lukáš 23:32-42 Mirek Čížek 28.08.2016 Témata
Víra Pavel Mečkovský 21.08.2016 Témata
Eliášův útěk a obnova 1. Královská 19 Petr Coufal 14.08.2016 Témata
Když Ježíš projde kolem smutečního průvodu (bez úvodu) Lukáš 7:11-17 Petr Coufal 07.08.2016 Témata
Když Ježíš projde kolem nás Lukáš 17:11-19 Petr Coufal 04.08.2016 Témata
Ježíš posílá učedníky na dovolenou Marek 6:45-53 Petr Coufal 24.07.2016 Témata
Dopisy sedmi církvím - Laodikeja - Nesnesu tě v ústech Zjevení Janovo 3:14-22 Petr Coufal 17.07.2016 Sedm dopisů sedmi církvím
Dopisy sedmi církvím - Filadefia - Máš otevřené dveře Zjevení Janovo 3:7-13 Petr Coufal 10.07.2016 Sedm dopisů sedmi církvím
Vztah s Bohem Pavel Mečkovský 03.07.2016 Témata
Křestní - Tamara - Lekce od Šimona - Zajeď na hlubinu Lukáš 5:1-11 Petr Coufal 26.06.2016 Témata
Dopisy sedmi církvím 4-Sardy Zjevení Janovo 3:1-6 Petr Coufal 19.06.2016 Sedm dopisů sedmi církvím
Dopisy sedmi církvím 4-Thyatir Zjevení Janovo 2:18-29 Petr Coufal 13.06.2016 Sedm dopisů sedmi církvím
Dopisy sedmi církvím 3 - Pergam Zjevení Janovo 2:12-17 Petr Coufal 05.06.2016 Sedm dopisů sedmi církvím
Dopisy sedmi církvím 2-Smyrna Zjevení Janovo 2:8-11 Petr Coufal 29.05.2016 Sedm dopisů sedmi církvím
Dopisy sedmi církvím 1-Efez Zjevení Janovo 2:1-7 Petr Coufal 22.05.2016 Sedm dopisů sedmi církvím
Letnice - trojí jednota církve Skutky apoštolské 2 Petr Coufal 15.05.2016 Témata
Paní Zebedeová - den Matek Matouš 20:20-23 Petr Coufal 08.05.2016 Témata
Josef - hrdina, co utekl 1. Mojžíšova 39 Petr Coufal 01.05.2016 Genesis
Bůh zamýšlel dobro (Josef a jeho bratři) 1. Mojžíšova 50 Petr Coufal 24.04.2016 Genesis
Tichá a pokorný Josef 1. Mojžíšova 37-41 Petr Coufal 17.04.2016 Genesis
Ježíšův 40ti denní kurz o Božím království Skutky apoštolské 1:1-3 Petr Coufal 10.04.2016 Témata
Nevíra odstraněna Marek 16:9-20 Petr Coufal 03.04.2016 Témata
Život hodný Kristova evangelia je vidět Filipským 1:27-28 Dalimil Staněk 27.03.2016 Témata
Bohoslužba na Velký pátek - CELÉ Matouš 26-27 Dalimil Staněk 25.03.2016 Témata
Konec? Velkopáteční kázání Matouš 26-27 Petr Coufal 25.03.2016 Témata
Starý zákon ukazuje na Krista - Izajáš 52-53 Izajáš 42-53 Petr Coufal 20.03.2016 Témata
Jak Starý zákon ukazuje na Krista - Žalm 22 Žalmy 22 Petr Coufal 13.03.2016 Témata
Jak Starý zákon ukazuje na Krista - 2 Mojžíšova 17 2. Mojžíšova 17 Petr Coufal 07.03.2016 Témata
Zmlkni před Bohem Žalmy 62 Petr Coufal 28.02.2016 Témata

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist