Začínáme společně nový školní rok 2018/19, a je třeba se na něj dobře připravit. Jak jinak než Božím Slovem a v kruhu dobrých přátel. Nyní probíráme starozákonní knihu Ezdráše. Zapojit se můžete také do studia Bible během týdne.


Sborový dům

Na adrese www.baptisteolomouc.cz/sborovydum můžete sledovat informace k projektu rekonstrukce sborové budovy, bývalého kina Lípa. Aktuální video pozdrav s nejnovějšími informacemi najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=UvpkB11mxSo

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost!

 


Naše setkání 

Pravidelné bohoslužby v BEA Centru, Kosmonautů 1, vždy 9:30-11:00 hod. Zapojte se také do úterního vyučování a nebo do domácích skupinek.
BEA Centrum, nedělní bohoslužby

Na pravidelném nedělním setkání (bohoslužbě) se můžete těšit na program s písněmi, modlitbami a výkladem Boží Slova do každodenního života. Pro děti je připraven krásný program během kázání. Každou 1. a 3. neděli v měsíci vysluhujeme památku Večeře Páně, ke které jsou zváni všichni znovuzrození křesťané, kteří vyznali svou víru ve křtu ve jméno Ježíše Krista. Ale jsme rádi, když všichni zůstaneme společně, spolu se všemi, kteří se mezi námi cítí dobře. Třeba u společného čaje a kávy po bohoslužbě.

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist