Dětský tábor a English Camp je za námi, Fusion Camp před námi. Ale nedělní nedělní bohoslužby máme stále v 9:30 na Kosmonautů 1 v Olomouci.

Tuto neděli budeme mít hosta, br. Pavla Davida z křesťanských sborů. Jste srdečně zváni. 

 


Nedělní bohoslužby

Přes prázdniny probíráme různá témata, nebo hledáme inspiraci ze starozákonní knihy Abakuk. Jste srdečně zváni! Pokud nemůžete přijít, můžete si poslechnout nahrávku na našich stránkách.

Sborové společenství


Sborový dům

Aktuálně na adrese www.baptisteolomouc.cz/sborovydum můžete sledovat informace k projektu rekonstrukce sborové budovy, bývalého kina Lípa. Zahájili jsme stavbu a jsme vděčni, že kvůli dárcům (zatím) smíme pokračovat. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost!

 


Naše setkání 

Pravidelné bohoslužby v BEA Centru, Kosmonautů 1, vždy 9:30-11:00 hod. Zapojte se také do úterního vyučování a nebo do domácích skupinek.
BEA Centrum, nedělní bohoslužby

Na pravidelném nedělním setkání (bohoslužbě) se můžete těšit na program s písněmi, modlitbami a výkladem Boží Slova do každodenního života. Pro děti je připraven krásný program během kázání. Každou 1. a 3. neděli v měsíci vysluhujeme památku Večeře Páně, ke které jsou zváni všichni znovuzrození křesťané, kteří vyznali svou víru ve křtu ve jméno Ježíše Krista. Ale jsme rádi, když všichni zůstaneme společně, spolu se všemi, kteří se mezi námi cítí dobře. Třeba u společného čaje a kávy po bohoslužbě.

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist